STŘIH

Město Vsetín

Reprezentační spot město Vsetín. Výrobu zaštítila zlínská IS produkce. Natáčení probíhalo po dobu jednoho roku. Ze získaného materiálu vznikly dva spoty. První spot ukazuje Vsetín jako město kultury, krásných historických staveb, valašských tradic, folklorních zvyků i regionálních specialit. Druhý snímek odkazuje na sport, jenž je s městem pevně spjat – široké množství sportovních aktivit, událostí ale i úspěchů, kterých je nemálo.

Formát :

Reprezentační video, 2 min.

Rok :

2019

Producent :

IS Produkce

Klient :

Město Vsetín

O projektu

Výroba :

IS Produkce

Střih :

Daniel Krcha

Ocenění :

Projekce :

O projektu

Výroba :

IS Produkce

Střih :

Daniel Krcha

Ocenění :

Projekce :