Skills

Kariérní kapitál
a zkušenosti

Mým cílem je přistupovat k filmovému řemeslu osobně ale zároveň se značným respektem. V mé primární pozici střihače s více než desetiletou praxí nabízím nejen východiska, jak dané situace řešit, ale hlavně možnosti, které posouvají konkrétní projekt o level výše.

Střihová
postprodukce

Zakázkový střih reklamních formátů, práce v industry filmu a dokumentární tvorba. Supervize postprodukce, color grading.

01

Střihová postprodukce
a dramaturgie

Mé první zkušenosti v roli střihače začaly v roce 2013 při zahájení studia oboru Střihová skladba na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Po dobu pěti let mého studia jsem měl možnost nabírat celou řadu zkušeností na studentských filmech a projektech, které postupně utvářely mou identitu střihače. Po roce 2018 jsem veškeré své zkušenosti začal uplatňovat převážně v reklamním průmyslu na krátkometrážních komerčních formátech, na kterých pracuji doposud. Od této doby jsem spolupracoval na celé řadě projektů značek jako například Kaufland, Hamé, Sheron, Krásno, Notino a mnoha dalších. Mimo korporátní sféru mám své zářezy také u středometrážních a dlouhometrážních formátů. Středometrážní film Anežka, na kterém jsem spolupracoval jako střihač s režisérem Adamem Šoltésem byl nominován na cenu Magnesia za nejlepší studentský film roku 2019. V roce 2020 vyhrál tento film cenu Česká Vize.

02

Kameramanské práce a dokumentaristická tvorba

Velkou výhodou střihače je, že jakmile začnete řemeslo ovládat, velice brzy zjistíte, jak má vypadat korektní materiál, který přichází do střižny. Pokud člověk tíhne k autorské tvorbě, jediná možnost, jak naplňovat svůj tvůrčí potenciál, je vzít kameru do ruky a začít “lovit”. Zachycování objektivní reality, kterou následně subjektivně zpracováváte byla pro mne vždy fascinující záležitost. I z tohoto důvodu jsem si postupem času vybudoval profil kameramana v dokumentaristické tvorbě. V roce 2022 jsem jako hlavní kameraman společně s kolegyní režisérkou Martou Gerlíkovou začal pracovat na dokumentárním filmu pro Českou televizi – Jarmila Šuláková – Královna lidové písně.

Director of photography

Dokumentární kameramanské práce na krátkometrážních a středometrážních formátech, asistence kamery.

Lektor
& mentoring

Kmenový pedagog oboru Střihová skladba na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

03

Pedagogická
činnost & mentoring

V roce 2018 jsem zahájil svou paralelní dráhu pedagoga, abych mohl své dosavadní zkušenosti předávat nově nastupujícím generacím. Jako vyučující jsem fungoval na střední odborné škole Creative Hill College od roku 2018 do roku 2022, kde jsem vedl předměty střihové skladby. Od roku 2018 působím jako kmenový pedagog na FMK UTB ve Zlíně v oboru Střihová skladba pod vedením českého filmového střihače a pedagoga Libora Nemeškala. V roce 2022 jsem zde také zakončil své doktorské studium, kdy jsem obhájil svou disertační práci s názvem Spolupráce více střihačů na jednom filmovém díle.

04

Letecké
záběry z copteru

Jako velký fanoušek veškerých leteckých oblastí jsem v roce 2020 rozšířil svůj kariérní kapitál o licenci k pořizování leteckých záběrů z dronu. V dnešní době můžeme říct, že létá takřka každý a pořídit vizuálně atraktivní záběr z dronu je opravdu maličkostí. Já s tímto tvrzením souhlasím. Však s “raketovým” rozvojem těchto technologických možností rapidně přibývá i jisté nadužívání leteckých záběrů, které vidíme v takřka každém audiovizuálním díle, ať už to v online nebo i televizním prostředí. Moje filozofie v pořizování leteckých záběrů je prostá. Drony používejme jako analogový film s omezeným zásobníkem. Než vyletíme, rozmysleme si, jestli ten letecký záběr opravdu potřebujeme, a zda ho nedokáže efektivněji nahradit pozemní kamera. V mnoha případech to může být lepší řešení. Letecké záběry používejme pouze tehdy, pokud mají pro daný rámec opravdový smysl.

Letecké
záběry z copteru

Licencovaný pilot copteru. Letecké kamerové práce pro komerční nebo dokumentární audiovizuální tvorbu.